Macbook Air 13 Early 2015 Macbook Air 13 Early 2015 CPU: 1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)
✅- RAM: 4GB of 1600 MHz LPDDR3
✅- SSD: 128GB PCIe-Based Flash
✅- VGA: Intel HD Graphics 6000
✅- Màn hình: 13.3" LED-Backlit Glossy
S000464 Laptop 14.000.000 VND Số lượng: 1 Chiếc
Macbook Air 13 Early 2015

 Đăng ngày 19-12-2019 09:34:57 AM Lượt xem: 857
14.000.000 VND
CPU: 1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)
✅- RAM: 4GB of 1600 MHz LPDDR3
✅- SSD: 128GB PCIe-Based Flash
✅- VGA: Intel HD Graphics 6000
✅- Màn hình: 13.3" LED-Backlit Glossy

  •  

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: Macbook
Sản phẩm bán chạy
Banner 1